Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo về việc Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, giảng viên chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm nhằm làm rõ hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của các cơ sở đào tạo đại học nói chung, Trường Đại học Hòa Bình nói riêng


1. Tên Hội thảo: "Chuyển đổi số: Thách thức và những bước đi nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong giáo dục đại học".

2. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

Thời gian (dự kiến): 28/6/2022 (Thứ Ba)

Địa điểm: Trường Đại học Hòa Bình (Số 8, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình, Hà Nội)

Hình thức: trực tuyến hoặc trực tiếp.

3. Nội dung

Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:

* Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về CĐS trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Các quan điểm, khái niệm SĐS; Các cấp độ CĐS; Các cơ hội và thách thức của CĐS; Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số; Kinh nghiệm CĐS của một số nước trên thế giới.

* Thực trạng chuyển đổi số tại các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam: Chuyển đổi số tại một số cơ sở đào tạo đại học; Chuyển đổi số tại Trường Đại học Hòa Bình.

* Định hướng, giải pháp và kiến nghị: Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa; Ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy và học tập; Số hóa tài liệu, giáo trình; Xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo các hình thức trực tiếp và trực tuyến; Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục…

4. Kỷ yếu Hội thảo

Các bài viết sẽ được xét duyệt, thẩm định, biên tập để đăng toàn văn trên Kỷ yếu Hội thảo, một số bài viết có chất lượng được tuyển lựa gửi đăng ở Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình. Các bài viết có chất lượng sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo dưới dạng báo cáo tham luận.

5. Thể lệ gửi bài tham gia Hội thảo

Bài viết tham dự Hội thảo được viết bằng Tiếng Việt, định dạng thống nhất: Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo; lề 3/2/2/2; dãn dòng: 1,15pt. Toàn văn báo cáo không quá 10.000 từ (khoảng 10 trang A4). Bố cục của bài viết theo mẫu đính kèm.

6. Thời hạn gửi bài và đăng ký tham dự

Toàn văn báo cáo bằng file mềm xin gửi cho Ban tổ chức Hội thảo qua địa chỉ email: tapchikhcn@daihochoabinh.edu.vn, trước ngày 31/5/2022.

Tiêu đề email ghi rõ: Tên tác giả tham luận _ Bài tham gia HTCT_ 6/2022.

Thư gửi đến được coi là gửi thành công khi có email phản hồi từ phía Ban tổ chức báo đã nhận thư.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Lê Thị Phương, Viện Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Hòa Bình, số điện thoại: 0243 787 1901.

Trường Đại học Hòa Bình trân trọng kính mời các học giả, các nhà khoa học và quý thầy cô viết bài và tham dự Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!

(Thông báo này thay cho giấy mời viết bài và tham dự Hội thảo)./.

 

Tải file tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: