Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thồng báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến đối với học viên và sinh viên đến hết ngày 22/3/2020

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid-19, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Nhà trường nói riêng và cộng đồng nói chung. Trường Đại học Hòa Bình tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến đối với học viên và sinh viên toàn Trường đến hết ngày 22/03/2020.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: