Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo về việc sinh viên học tập trung tại trường Đại học Hòa Bình

Tất cả sinh viên trở lại học tập trung từ ngày 15/03/2021, theo thời Khoá biểu đã ban hành. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở trong và ngoài Nhà trường.


Từ hôm nay đến trước ngày 15/03, sinh viên vẫn thực hiện việc học trực tuyến bình thường theo lịch.

 

 

Tệp đính kèm: 09032021180811.pdf

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: