Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch trình tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng chính phủ. Bộ Giáo dục & Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mần non năm 2020.


 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: