Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chóng dịch viêm đường hô hấp

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong Nhà trường cũng như cho cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chóng dịch viêm đường hô hấp đề nghị tất cả thực hiện các quy định trong thông báo này.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: