Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh; chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân nói chung và và cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn Trường nói riêng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Trường Đại học Hòa Bình yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường nghiêm túc thực hiện một số nội dung.


 
Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, vì sự an toàn của Cán bộ, giảng viên và sinh viên. Nhà trường sẽ tiến hành phun thuốc khử trùng lần thứ 4 toàn bộ khuôn viên:
- Phòng làm việc;
- Giảng đường;
- Phòng máy, phòng thực hành, thí nghiệm;
- Thư viện, Hội trường...
Thời gian: 15h ngày 31 thán 03 năm 2020.
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

 

 

Số:  140  /TB-BCĐ-ĐHHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng  03  năm 2020

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên

trong toàn Trường

 

   Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ khuyến cáo của Bộ Y tế và Công văn khẩn của Bệnh viên Bạch Mai ngày 28/3/2020…Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh; chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân nói chung và và cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn Trường nói riêng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Trường Đại học Hòa Bình yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

   1. Tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc"; nâng cao nhận thức, chống biểu hiện lơ là chủ quan trong phòng chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Nhà trường;

   2.  Không tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi Nhà trường; Hạn chế việc đi lại, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng;

   3. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường những ai đã tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 12/3/2020 đến nay thực hiện ngay các biện pháp sau:

Liên lạc với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và trợ giúp; Khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI (tải về điện thoại di động từ ncovi.vn). Những người không có điện thoại di động có thể khai báo trực tuyến trên trang web tokhaiyte.vn. Thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của mình để được trợ giúp; Tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà riêng hoặc nơi lưu trú (không được đến Trường);

   4. Tiểu ban Hỗ trợ - Phục vụ phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn cho giảng viên, học viên và sinh viên. Chủ động tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên Trường hàng tuần trong thời gian dịch bệnh;

   5. Tiểu ban Chuyên môn kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị, vật tư y tế đủ để phòng chống dịch bệnh. Có phương án chỉ đạo cụ thể để ứng phó kịp thời với những diễn biến dịch bệnh phức tạp có thể xảy ra. Phân công bác sĩ, điều dưỡng thường trực hàng ngày tại phòng thường trực Ban Chỉ đạo. Lập danh sách cán bộ, sinh viên có chuyên môn y tế để khi cần thiết huy động tham gia phòng, chống và dập dịch tại Trường, đồng thời sẵn sàng chi viện lực lượng khi có lệnh của cấp trên;     

   6. Tiểu ban Tổng hợp - Truyền thông tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên, phòng Quản lý sinh viên và tư vấn việc làm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến của dịch bệnh; Tổng hợp báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh của Trường cho ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Giáo dục & Đào tạo,cũng như lãnh đạo Nhà trường hàng ngày; 

   7. Cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn Trường thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI (theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo). Nếu có các biểu hiện bất thường về sức khoẻ hoặc có tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19 cần tiến hành tự cách ly ngay tại nhà theo quy định, đồng thời báo cáo tình hình sức khoẻ cho Nhà trường (với sinh viên báo cho Phòng Quản lý sinh viên và tư vấn việc làm - Cô Thanh ĐT 0974688772 ; với cán bộ và học viên báo cho Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị - Cô Ninh ĐT 0978987246);

   8. Thủ trưởng các đơn vị trong Trường chủ động triển khai công việc của đơn vị mình theo cách thức phù hợp nhất để vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa đảm bảo phòng chống dịch có hiệu quả.

Đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, thủ trưởng các đơn vị quán triệt để cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ của Bộ, CTHĐQT (để b/c);

- Hiệu trưởng, các PHT;

- Các phòng, Khoa, Viện, TT, VP;

- Website;

- Lưu: VT,

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO     

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. ĐÀO HẢI

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: