Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 2020

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020 ban hành kèm theo Thông thư số 09/2020/TT-BGDĐTngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra QĐ số 1562/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 6 năm 2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo Tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020.
Tệp đính kèm: 1526_QD_BGDDT.PDF
1 of 4

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: