Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào, Căm-Pu-Chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2020 

Căn cứ Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào, Căm-Pu-Chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2020

 

Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác Thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh năm 2020  

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học...Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp Email, số điện thoại trong giờ hành chính nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức giáo dục, các trường...

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020  

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở cơ quan Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo sư Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước đã chủ trì phiên họp của Thường trực Hội đồng giáo sư Nhà nước về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 2020  

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020 ban hành kèm theo Thông thư số 09/2020/TT-BGDĐTngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra QĐ số 1562/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 6 năm 2020 về việc...

Thông báo v/v viết bài tham luận tại Hội thảo "Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư!  

Thực hiện Công văn số 1885/BGDĐT-GDĐH ngày 29/5/2020 của Bộ GD & ĐT v/v Tham luận tại Hội thảo khoa học "Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Phòng HCTCQT đề nghị các đơn vị viết bài tham dự với chủ đề "Công dân học...

Thông báo về việc Tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga  

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên...

Kế hoạch Ngiên cứu khoa học năm 2020  

Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học là hoạt động rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của các Nhà trường, trong đó hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học đã có những đóng góp hết sức quan trọng

Điều chỉnh Lịch xét, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư nhà nước năm 2020  

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định điều chỉnh Lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020.

Thông báo về việc tiếp tục dạy và học trực tuyến  

Trước những diến biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, đồng thời để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sinh viên khi trở lại Trường học tập. Nhà trường tiếp tục đào tạo trực tuyến thông qua phần mềm Trans đến hết ngày 18/5/2020.

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học Hòa Bình  

Thực hiện thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 15/4/2020; Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4