Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở cơ quan Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo sư Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước đã chủ trì phiên họp của Thường trực Hội đồng giáo sư Nhà nước về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
Tệp đính kèm: 405_TB_BGDDT.PDF
1 of 3

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: