Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Kế hoạch Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Số: 864 /KH-ĐHHB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10  tháng  10  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

 

I.  Địa điểm: Sân Trường

Địa chỉ: Số 8, Lô CC2, Phố Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II. Thời gian : Từ 08h30 đến 11h00, Thứ bảy, ngày 20/10/2018.

III.  Thành phần tham dự: Trên 300 người               

  • HĐCV, HĐQT, Ban kiểm soát, đại diện các Nhà tài trợ;
  • Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ HN; Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam;  

   Sở GD & ĐT HN; UBND Quận Nam Từ Liêm; UBND Phường Mỹ Đình II;.

  • BGH, CB, GV, NV các Phòng/Khoa/Viện/Trung tâm và các đơn vị trực thuộc và đại biểu Giảng viên thỉnh giảng;
  • Toàn bộ sinh viên Khóa XI và sinh viên các khóa 7,8,9,10 đang theo học tại Trường;
  • Toàn bộ học viên cao học tại Trường và Đại biểu HV, SV học ngoài Trường.

VI. Chương trình:

 

CHƯƠNG TRÌNH LẾ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019 (20.10.2018)

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Người dẫn

08.30 – 09.00

 Đón tiếp đại biểu

Lễ tân

TP.HCTCQT

09.00 - 09.30

 Chương trình văn nghệ chào mừng Khai giảng

Các tiết mục đã được duyệt

MC

09.30 - 09.45

 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

MC

09.45 - 10.00

 Diễn văn Khai giảng của Hiệu trưởng và đánh trống khai Trường

Thầy HT

MC

10.20 - 10.30

 1. SV mới phát biểu cảm tưởng

 2. Đại diện giảng viên phát biểu

- Sinh Viên

- Giảng viên

 

 

 

 

MC

10.30 - 10.45

 Công bố các QĐ khen thưởng và trao thưởng cho các sinh viên, học viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh năm học 2018-2019 và các SV đạt kết quả xuất sắc, giỏi năm học 2017-2018

- ĐC Thiệp

- CTHĐQT và BGH trao

10.45 - 11.00

 Công bố nhà tài trợ (nếu có)

ĐC Thiệp

11.00 - 11.05

 Bế mạc

ĐC Thiệp

 

                                                                                               

VI.  PHÂN CÔNG  NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Phòng Đào tạo:

- Chuẩn bị bài phát biểu khai giảng của Hiệu Trưởng;

- Soạn thảo tiêu chí bình xét khen thưởng; Phối hợp với các Khoa, Phòng QLSV&TVVL, Đoàn TN lập danh sách sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh năm 2018-2019; Soạn thảo các Quyết định khen thưởng sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh năm học 2018 - 2019, sinh viên được học bổng năm học 2018-2019 (Số lượng cụ thể yêu cầu trình BGH phê duyệt);

- Cử 02 CB tiếp khách tại phòng họp và phục vụ chương trình khen thưởng tại khu vực Lễ khai giảng;

- Phối hợp với các Khoa và Phòng QLSV&TVVL thông báo đến SV biết ngày, giờ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và tổ chức xắp xếp chỗ ngồi;

- Mời 01 giảng viên phát biểu trong Lễ khai giảng (Thời gian không quá 10 phút, đề nghị chuẩn bị trước không quá 2 trang A4).

2. Phòng HCTCQT:

-  Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản, MC;

- In giấy mời (chuyển đến các đơn vị có nhu cầu); Lập danh sách và gửi giấy mời cho khách tham dự; In giấy khen cho các học viên và sinh viên có Quyết định khen thưởng.;

- Mua hoa để bàn khách mời, hoa tượng Bác, hoa đặt trên bục phát biểu, lẵng hoa…

- Triển khai khánh tiết buổi Lễ (Sân khấu; Backdrop, băng rôn, bàn ghế, khăn trải bàn, biển chữ A, âm thanh, trống, cờ, nước uống , nhạc Quốc ca, Trường ca và các biển tài trợ …);

- Chuẩn bị phòng đón khách (phòng họp); Phân công vị trí trí ngồi cụ thể cho khách mời, CB, GV, HV và SV (cũ, mới);

- Cử 01 cán bộ điều hành tiếp khách tại Phòng họp;

- Phối hợp với Phòng KHTC, Đoàn Thanh niên và Phòng QLSV&TVVL xây dựng tổng dự toán kinh phí Lễ khai giảng;

-  Giao nhiệm vụ cho Tổ bảo vệ liên hệ địa điểm trông giữ xe cho khách bảo đảm an toàn, an ninh và vệ sinh sân Trường trước và sau Lễ khai giảng.

3. Phòng KHTC

- Triển khai tổ chức in lịch bàn cho Cán bộ quản lý của Nhà trường và Đối tác (số lượng khoảng 50 cuốn); cho Cán bộ, Giảng viên loại lịch 7 tờ treo tường; Cho sinh viên loại lịch 1 tờ;

- Soạn thảo Thư cảm ơn các đối tác, các nhà tài trợ đã tài trợ Nhà trường năm học 2017-2018, đề nghị tài trợ tiếp năm học tiếp theo năm học 2018 – 2019; 

- Liên hệ với các đối tác chiến lược, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ khuyến học của Nhà trường và cơ sở vật chất phục vụ Khai giảng;

- Chủ trì và phối hợp với Phòng HCTCQT, Đoàn Thanh niên và Phòng QLSV&TVVL xây dựng tổng dự toán kinh phí Lễ khai giảng;

- Phối hợp chuẩn bị tiếp khách ăn trưa cho khách mời và cán bộ, giảng viên;

- Chuẩn bị kinh phí phục vụ Lễ khai giảng.

4. Phòng Quản lý sinh viên và Tư vấn việc làm

- Mời đại diện 01 SV khóa mới phát biểu (y/c trình Phó Hiệu trưởng duyệt nội dung);

- Chọn cử 5 SV nữ và 5 SV nam đón tiếp khách và làm nhiệm vụ lễ tân cùng cán bộ phòng HCTCQT và phòng ĐT;

- Phối hợp với các Khoa và BCH Đoàn Trường thông báo, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho Học viên, SV về dự Lễ khai giảng.

5. Đoàn thanh niên CS HCM

- Xây dựng và chủ trì chương trình văn nghệ chào mừng Khai giảng và đón HV, SV mới (Phó Hiệu trưởng chỉ đạo và duyệt cụ thể);

- Chọn SV tham gia các tết mục văn nghệ, SV lễ tân phục vụ chương trình trao giấy khen, phần thưởng, tài trợ;

- Lập dự toán kinh phí cho các tiết mục văn nghệ (chuyển Phòng KHTC);

- Phối hợp với trợ lý Khoa, cố vấn học tập thông báo và điểm danh SV các Khoa dự Lễ khai giảng,

- Phối hợp với Khoa lựa chọn và cử 01 sinh viên Nam, 01 sinh viên Nữ làm MC chương trình văn nghệ Lễ khai giảng.; Cử 10 SV tình nguyện phục vụ trước và sau Lễ khai giảng.

6. Đối với các Khoa

- Khoa PR quay Video Clip, chụp ảnh và gửi về bộ phận website để đưa tin;

- Các Trưởng Khoa, Phó Khoa tham gia đón GV thỉnh giảng và tiếp khách;

- Khoa MTCN chịu trách nhiệm thiết kế giấy mời, backdrop và băng rôn… chuyển Phòng HCTCQT trước ngày 5/10/2018 để in ấn;

- Trợ lý các Khoa quản lý sinh viên của Khoa mình trong suốt buổi Lễ khai giảng.

7. Viện Đào tạo sau đại học và Trung tâm Đào tạo liên tục

- Tổ chức cho toàn bộ học viên Cao học học tại Trường về dự Lễ khai giảng;

- Chọn, cử Học viên cao học và Sinh viên các lớp ngoài Trường về dự Lễ khai giảng kết hợp với việc tổ chức học một số môn tại Trường;

VII . Một số quy định chung

- Trang phục của cán bộ, giảng viên dự Lễ: Nam mặc com lê hoặc áo sơ mi trắng dài tay đeo cavart; Nữ mặc áo dài đồng phục;

- Trang phục SV: Lịch sự, Nam mặc quần dài, áo sơ mi; Nữ  mặc áo dài hoặc trang phục lịch sự.

VIII.  Dự toán kinh phí : Dự toán kinh phí cho Lễ khai giảng năm học 2018-2019 (Có báo cáo riêng)

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 848/KH-ĐHHB ngày 03/10/2018.

Nơi gửi:                                                                               

 - Chủ tịch HĐQT, BGH (để báo cáo);

 - Các đ/c trong BTC Lễ khai giảng (để t/h);

 - Các Phòng/Khoa (để t/h);

 - Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: