Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Kế hoạch Ngiên cứu khoa học năm 2020

Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học là hoạt động rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của các Nhà trường, trong đó hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học đã có những đóng góp hết sức quan trọngChưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: