Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Đại học Hòa Bình thông báo việc thực hiện chương trình phòng chống Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Trường Đại học Hòa Bình ra Thông báo số 111-TB/ĐHHB, ngày 29/01/2021 của Hiệu trưởng về việc "Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid 19 trong Nhà trường". Đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên của Trường nghiêm túc thực hiện đúng yêu cầu nội dung trong thông báo.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: