Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Công văn về việc Công tác tổ chức, tham gia bầu cử

Trong khuôn khổ hợp tác giáo dục ASEAN, Nhóm Công tác chung ASEAN+3 về dịch chuyển sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học đã nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn để thực hiện các hoạt động dịch chuyển sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học chung trong khu vực.


 

 

Tệp đính kèm: 2073_BGDDT_HTQT.PDF

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: