Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Công văn công bố chữ ký của Phó Chánh Thanh tra Bộ giáo dục và Đào tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-BGDĐT 26/4/2021 về việc điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Anh Dũng, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Cục quản lý chất lượng về công tác tại Thanh tra và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 26/04/2021, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: