Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Chỉ thị về việc Tăng cường Giải pháp phòng chống dịch COVID-19 của BGDĐT!

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/1/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở GDĐT.


Tệp đính kèm: 442_BGDDT_GDDH.PDF

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: