Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra;
Xét đề nghị của Vụ trường Vụ Giáo dục thể chất.


Tệp đính kèm: 1450_QD_BGDDT.PDF

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: