Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) khóa 2021-2023 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2020 cho khóa 2021-2023 như sau:

 

Thông báo về việc tham gia HIến máu tình nguyện "Giọt máu hồng - chia sẻ yêu thương"  

Thời gian: 7h30, ngày 10/10/2020 (Thứ 7); Hội trường tầng II - UBND Phường Mỹ Đình II; Đăng ký: Các liên chi đoàn đăng ký và lập danh sách gửi về Đoàn trường trước 11h ngày 8/10/2020.

Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch trình tuyển sinh trình độ đại học năm 2020  

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng chính phủ. Bộ Giáo dục & Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mần non năm 2020.

Thông báo của Ban chỉ đạo phòng chóng dịch viêm đường hô hấp  

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong Nhà trường cũng như cho cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chóng dịch viêm đường hô hấp đề nghị tất cả thực hiện các quy định trong thông báo này.

Thông báo Lịch thi trình độ Thạc sĩ - đợt 1 năm 2020  

Tập trung làm thủ tục: 14h - 16h30 ngày 31/7/2020 Ngày thi tuyển : 01 - 02/8/2020

Thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào, Căm-Pu-Chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2020  

Căn cứ Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại nước CHDCND Lào, Căm-Pu-Chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2020

Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác Thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh năm 2020  

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học...Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp Email, số điện thoại trong giờ hành chính nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức giáo dục, các trường...

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020  

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở cơ quan Bộ giáo dục và Đào tạo, Giáo sư Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước đã chủ trì phiên họp của Thường trực Hội đồng giáo sư Nhà nước về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 2020  

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020 ban hành kèm theo Thông thư số 09/2020/TT-BGDĐTngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra QĐ số 1562/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 6 năm 2020 về việc...

Thông báo v/v viết bài tham luận tại Hội thảo "Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư!  

Thực hiện Công văn số 1885/BGDĐT-GDĐH ngày 29/5/2020 của Bộ GD & ĐT v/v Tham luận tại Hội thảo khoa học "Trường đại học với việc xây dựng và triển khai mô hình "Công dân học tập" tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Phòng HCTCQT đề nghị các đơn vị viết bài tham dự với chủ đề "Công dân học...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4