Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Đoàn Thanh niên tham gia Tình nguyện "Mùa hè xanh" tại Hòa Bình


Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sinh viên Tình nguyện - Trường Đại học Hòa Bình tham gia Tình nguyện "Mùa hè xanh" tại tỉnh Hòa Bình.

 

Một số hình ảnh hoạt động tình nguyện:

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu
Thông tin mới nhất