Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Tập huấn chuẩn bị minh chứng phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo


   Sáng ngày 12/2/2020, Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức tập huấn "Chuẩn bị minh chứng phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo" cho các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá, các nhóm chuyên trách và Ban thư ký.

 

Không khí tại buổi tập huấn

 

   NGND.GS.TSKH Đặng Ứng Vận - Trưởng Phòng Kiểm định chất lượng và Thanh tra giáo dục đã trình bày báo cáo các nội dung trọng tâm của công tác kiểm định trong thời gian tới.

 

NGND. GS. TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng phòng Kiểm định chất lượng & Thanh tra giáo dục trình bày về các nội dung chuẩn bị cho đánh giá ngoài

 

   Cũng tại buổi tập huấn, GS. Đặng Ứng Vận đã hướng dẫn một cách tường minh về những công việc cần làm đối với Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm trong quá trình thu thập minh chứng. Các nội dung chi tiết trong việc phát triển CTĐT dựa trên chuẩn đầu ra và kết nối kiến tạo chuẩn đầu ra, CTĐT, phương pháp dạy - học và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: