Danh sách bài viết theo chuyên mục

Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Hòa Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019 

Căn cứ điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8 tháng 2 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Trường Đại học Hòa Bình tham dự "Hội khỏe Cán bộ, Viên chức, Lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng cụm số 3 năm 2018"  

Sáng thứ bảy, ngày 5 tháng 5 năm 2018, tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc, Hà Nội, trường Đại học Hòa Bình đã tham gia "Hội khỏe Cán bộ, Viên chức, Lao động khối các trường Đại học, Cao đẳng cụm số 3 năm 2018" do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng Giáo dục cho trường Đại học Hòa bình  

Ngày 12/4/2018, Trường Đại học Hòa bình phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức "Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Giáo dục cho trường Đại học Hòa bình".


Các trang: 1  2