Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

NGÀY HỘI TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP  

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 6, KHÓA 7  

Thực hiện Kế hoạch số 622/KH-ĐHHB ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy khóa 6, 7 năm 2018.

LỄ TRAO BẰNG THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2 (2016-2018)  

Chiều ngày 24/5, trường Đại học Hòa Bình trang trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 10 tân Thạc sĩ Công nghệ thông tin khóa 2 (2016-2018).

Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của Sinh viên khóa 514 khoa CNTT - ĐTVT  

Ngày 17, 18 tháng 5 năm 2018, Khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử Viễn thông của Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức "Lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp" cho Sinh viên khóa 514 (2014 – 2018).