Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

CHI BỘ KHỐI CÁC PHÒNG TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI


  Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, đó là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng bộ Trường Đại học Hoà Bình.

  Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Đại học Hòa Bình, góp phần phát triển Chi bộ Đảng Khối các Khoa. Ngày 22/01/2019 được sự nhất trí của Đảng bộ khối các trường Đại học – Cao đẳng Hà Nội và Đảng ủy trường Đại học Hòa Bình, Chi bộ Khối các Phòng đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Ninh – Chuyên viên văn phòng của Phòng Hành chính tổ chức và quản trị.

  Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Hòa Bình và toàn thể Đảng viên của chi bộ.

  Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự và thủ tục kết nạp Đảng viên mới.       

  Tại buổi Lễ, Đồng chí Trần Thị Chi Châu - Bí thư Chi bộ Khối các Phòng đã đọc và trao Quyết định kết nạp cho quần chúng ưu tú, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng đảng viên mới. 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu