Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Chi bộ 1 tổ chức Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Hòa Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2020, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022.


    Ngày 23/03/2020, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội, có sự tham gia của TS. Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đảng viên Chi bộ 1 cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

 

    

    Trước khi tiến hành Đại hội, Chi bộ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Trần Thị Chi; Trao Quyết định chuyển đảng chính thức cho đồng chí Phan Thị Ninh sau một năm phấn đấu.

 

 

Đồng chí Trần Thị Chi tuyên thệ trước cờ Đảng , cờ Tổ quốc

 

 

Đồng chí Trần Thị Chi Châu - Bí thư Chi bộ trao QĐ chuyển đảng chính thức cho đồng chí Phan Thị Ninh

   

 

Các Đảng viên trong Chi bộ làm Lễ chào cờ

 

    Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

 

   

TS. Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tham gia phát biểu ý kiến 

 

 

Đồng chí Trần Thị Chi Châu - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị

 

    Thông qua bầu cử, Đại hội đã bầu ra Chi ủy mới gồm 2 đồng chí, trong đó, đồng chí Trần Thị Chi Châu - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính  tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Trưởng phòng HCTCQT giữ chức vụ Phó Bí thư.

 

 

Đồng chí Vũ Văn Pháp - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử

 

 

Các Đảng viên tham gia bầu cử bằng phiếu kín   

 

    Đại hội Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hòa Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp và khẳng định tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và phát triển. Chi bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi của Nghị quyết Đại hội Chi bộ  nhiệm kỳ 2020 - 2022 và quyết tâm xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển./.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: