Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 6, KHÓA 7  

Thực hiện Kế hoạch số 622/KH-ĐHHB ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy khóa 6, 7 năm 2018.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  
Thông tin mới nhất