Thông tin mới nhất
Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Lễ kết nạp Đảng viên mới  

Chiều ngày 19/2/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy trường Đại học Hòa Bình. Chi bộ 3 đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Lý.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7