Thông tin mới nhất
Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Phun thuốc khử trùng phòng dịch Covid-19 lần 2


 

    Ngày 22/02/2020, Trường Đại học Hòa Bình tiếp tục tiến hành phun thuốc sát trùng, khử khuẩn và vệ sinh toàn bộ khuôn viên Trường lần 2 nhằm đảm bảo môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Thư viện

 

Phòng máy

 

Giảng đường

 

Hành lang

 

 

    Trước đó, Nhà trường cũng đã có thông báo cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 1/3/2020 nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch cho toàn bộ sinh viên đang theo học tại Trường; gửi thông tin hướng dẫn về bệnh dịch và cách phòng bệnh cho CB,GV và Sinh viên theo khuyến cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ Y tế.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: