Phun thuốc khử trùng lần 3 phòng dịch Covid-19


 

    Căn cứ Công văn số 550/BGDĐT-GDTC của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Thông báo về việc giảng dạy và học tập trực tuyến đối với học viên và sinh viên để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trường đại học Hòa Bình tiếp tục phun thuốc sát trùng, khử khuẩn lần 3.

    Với tiêu chí đặt sức khoẻ sinh viên làm ưu tiên hàng đầu, các biện pháp vệ sinh giảng đường và sát khuẩn cho các dụng cụ dạy học, các phòng thí nghiệm được trường Đại học Hòa Bình nghiêm túc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Bộ Y Tế trong thời gian học viên và sinh viên chưa đến trường nhằm chống dịch lan truyền.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Thông tin mới nhất