Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Mỗi TS một mã đề khác nhau chứ không phải đề thi khác nhau

Lượt xem: 1095 Ngày đăng: 04/05/2017
Mỗi TS một mã đề khác nhau chứ không phải đề thi khác nhau

Theo một số thông tin trước đây, nhiều người vẫn nghĩ kỳ thi năm nay mỗi thí sinh sẽ có một đề thi khác nhau.


Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, điều này không hoàn toàn đúng nếu hiểu theo nghĩa trong một phòng thi sẽ có 24 đề thi mà các câu hỏi trong đó hoàn toàn khác nhau, không đề thi nào có câu hỏi giống các đề thi còn lại.

Trên thực tế, mỗi TS sẽ có một mã đề khác nhau, trong 24 đề thi của một phòng thi vẫn có những đề có nội dung giống nhau, chỉ khác là các câu hỏi sẽ được đảo vị trí để tránh trường hợp TS có thể ra ký hiệu hoặc nhắc bài nhau.

Bộ GD-ĐT sẽ không tiết lộ có bao nhiêu đề thi hoàn toàn khác nhau trong một phòng thi.

Sưu tầm.