Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thư mời viết bài trên tạp chí KH&CN số 05 

Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên, nhà quản lý, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng.

 

Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 4 (tháng 6.2022)  

Để chuẩn bị xuất bản số 4 dự kiến sẽ phát hành vào tháng 6/2022, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cửu, cán bộ, giảng viên, nhà quản lý, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng tham gia viết bài.

Thư mời viết bài tạp chí số 02  

THƯ MỜI Viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 02, tháng 12/2021

Thư mời viết bài tạp chí số 01  

THÔNG BÁO XUẤT BẢN VÀ THƯ MỜI VIẾT BÀI Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình