Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Nghề tư vấn tài chính cá nhân

Kinh tế ngày càng phát triển, chuyên môn hóa ngày càng cao, nhu cầu cuộc sống ngày càng lớn. Đây là động lực chính để các nhân viên tư vấn tài chính cá nhân phát huy thế mạnh của mình. Đặc biệt, phát triển trong tương lai hội nhập với các tiêu chuẩn tài chính thế giới.

Luật sư – Cần thiết cho xã hội phát triển

Ở nghĩa rộng, nói đến những người làm nghề luật là chúng ta nói đến thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, công chứng viên… Ở nghĩa hẹp hơn, nói đến nghề luật chúng ta nói đến nghề luật sư.

18/04/2017