SinhVien.jpg
Danh sách bài viết theo chuyên mục

Lễ ra quân Chiến dịch "Mùa hè xanh" năm 2018

Sáng ngày 13/7/2018, ĐOÀN THANH NIÊN-Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch : " Mùa hè xanh"2018 tại Hội trường lớn tầng 3.

 

Học phí năm học 2018 - 2019