Ngân hàng Việt Á tuyển dụng


 

1. Cộng tác viên:

- Lương cứng + kết quả kinh doanh

* Ưu tiên sinh viên năm thứ 3

* Yêu cầu: Có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn, cởi mở, biết tiếng anh là một ưu thế.

2. Nhân viên chính thức

- Chuyên viên khách hàng cá nhân

* Ưu tiên sinh viên năm cuối

* Yên cầu: Nam chuyên ngành tài chính ngân hàng, có hộ khẩu tại Hà Nội.

3. Thông tin hồ sơ: liên hệ phòng CTSV & TVVL


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu