Thông báo về việc gia hạn thu - nộp học phí học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để tạo điều kiện cho người học trong việc thực hiện nghĩa vụ học phí. Gia hạn thời gian thu tiền học phí: Học phí học kỳ II năm học 2019-2020, được gia hạn thời gian nộp tiền cho đến hết ngày 30/6/2020.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu