Tuần Sinh hoạt Công dân đầu khóa Khóa 12 Đại học Hòa Bình năm học 2019 - 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn Số: 2929/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.


Quang cảnh buổi học Tuần sinh viên đầu Khóa

 

   Tại hội trường Đại học Hòa Bình tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân và khám sức khỏe đầu khóa - Khóa 12" năm học 2019 - 20120 từ ngày 23/10 đến ngày 02/11/2019 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp tân sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên. Phổ biến cho sinh viên về lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức của nhà trường từ đó xây dựng niềm tự hào trong sinh viên giúp các em hăng say học tập và rèn luyện… Ban giám hiệu trao đổi trực tiếp nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như tình hình sức khỏe của tân sinh viên mới vào trường giải đáp các thắc mắc về chương trình học và các hoạt động sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường giúp các em yên tâm học tập và rèn luyện.

 

NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng Hiệu trưởng nhà trường Giới thiệu trường ĐH Hòa Bình và chiến lược phát triển của nhà trường

 

   Nắm bắt được tính quan trọng của "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" phòng QLSV & TVVL trường Đại học Hòa Bình xây dựng chương trình học tập rất nghiêm túc và xây dựng các biện pháp quản lý, theo dõi, đánh giá quá trình tham gia và chất lượng học tập của sinh viên.

   Chương trình Tuần sinh hoạt đầu khóa thực hiện với đội ngũ báo cáo viên là Ban giám hiệu nhà trường, trưởng các đơn vị có liên quan, chuyên viên phụ trách công việc, Phòng PA03 – Công an Thành phố Hà Nội với các nội dung:

   - Giới thiệu trường Đại học Hòa Bình, lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức của nhà trường.

 

GS.TS Trần Trung Phó hiệu trưởng nhà trường giới thiệu về công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên và vấn đề khởi nghiệp

 

   - Quán triệt chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo

 

TS. Nguyễn Văn Hòa Phó hiệu trưởng nhà trường giới thiệu về Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo và các quy định về đào tạo trong nhà trường

 

   - Các quy chế, quy định về công tác Giáo dục và đào tạo; đào tạo theo tín chỉ đáp ứng nhu cầu xã hội

   - Giới thiệu những nội dung liên quan đến người học đề cập trong luật giáo dục đại học, bổ sung một số điều trong Luật giáo dục đại học. Các nội quy, quy chế về công tác HSSV; Chế độ chính sách cho HSSV và các nội dung công tác HSSV trọng tâm năm 2019-2020 của trường Đại học Hòa Bình.

   - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương"

 

TS. Đào Hải Phó hiệu trưởng giới thiệu về Giáo dục chính trị tư tưởng công tác sinh viên và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo VN

 

   - Các nội dung về quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Các nội dung về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Giáo dục an toàn giao thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học….

   - Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020; thông tin về công tác giáo dục thể chất và các hoạt động văn nghệ, văn hóa, thể thao của trường ĐHHB.

 

Đại diện PA 03 CA TP Hà Nội giới thiệu các nội dung về pháp luật an ninh trật tự  an toàn giao thông, các vấn đề về tôn giáo, phòng chống tệ nạn xã hội cho tân sinh viên khóa K12

 

   Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm sẽ trang bị cho các em sinh viên khóa mới những kiến thức cần thiết, những thông tin bổ ích để các em tự tin bước vào năm học mới. Đối với tân sinh viên, các buổi sinh hoạt đầu khóa giúp định hướng cho các em làm quen với môi trường học tập mới, tạo tính độc lập, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong lập kế hoạch học tập một cách hợp lý. Các em nắm rõ nội quy, quy chế học tập, hiểu được những việc các em cần thực hiện, từ đó giúp các em vượt qua những bỡ ngỡ để tự tin bắt đầu năm học mới. Ngoài ra, các em còn được phổ biến Quy chế công tác sinh viên, chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe, Quy chế quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định của Nhà trường. Đây chính là cơ hội cho các sinh viên khóa mới tìm hiểu về các hoạt động thường niên của Nhà trường, Đoàn Thanh niên và có cơ hội giao lưu, làm quen với nhau, cơ hội đối thoại với các thầy cô giáo về những vấn các em quan tâm.

 

Tân sinh viên K12 đối thoại với BGH nhà trường

 

   Đánh giá quá trình học tập được phòng QLSV &TVVL đánh giá hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2019 - 2020.

   - Đánh giá quá trình: Quá trình học tập của sinh viên đươc đánh giá theo hình thức điểm danh từng buổi học.

   - Viết bài thu hoạch: Sinh viên viết bài thu hoạch theo hình thức báo cáo, tiểu luận.

   - Đánh giá kết quả học tập: Sinh viên được đánh giá là hoàn thành "Tuần sinh hoạt công dân" đầu khoá năm học 2018-2019 có điểm bài thu hoạch >= 5 và không vắng quá 15% số buổi học.

T/h Đức Phúc – Vũ Bình

TT Truyền thông

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: