Lễ ra quân Chiến dịch "Mùa hè xanh" năm 2018  

Sáng ngày 13/7/2018, ĐOÀN THANH NIÊN-Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch : " Mùa hè xanh"2018 tại Hội trường lớn tầng 3.

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3