Lịch học "Tuần Sinh hoạt Công dân & khám Sức khỏe đầu khóa - Khóa 12"

Thực hiện kế hoạch số: 892/KH-ĐHHB ngày 03/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình, Phòng Quản lý Sinh viên và Tư vấn việc làm triển khai lịch học "Tuần sinh hoạt công dân và khám sức khỏe đầu - Khóa 12".Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: