Lễ kết nạp Đảng viên mới cho Sinh viên trường Đại học Hòa Bình


   Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Được sự nhất trí của Đảng bộ khối các trường Đại học – Cao đẳng và Đảng ủy trường Đại học Hòa Bình, ngày 05/10/2018 Chi bộ Công tác Sinh viên đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 03 quần chúng ưu tú là Sinh viên của Nhà trường.

   Tham dự buổi lễ có Đồng chí Hà Hải Thanh - Bí thư Chi bộ Công tác Sinh viên và toàn thể Đảng viên của chi bộ.

   Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự và thủ tục kết nạp Đảng viên mới.       

   Tại buổi Lễ, Đồng chí Hà Hải Thanh - Bí thư Chi bộ Công tác Sinh viên đã đọc và trao Quyết định kết nạp cho 03 quần chúng ưu tú, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng đảng viên mới. Đồng chí Thanh cũng đã phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

 

 

 

Đồng chí Hà Hải Thanh - Bí thư Chi bộ Công tác Sinh viên trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho các Đảng viên mới

 

   Sau khi nhận quyết định kết nạp, các đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ góp phần xây dựng Chi bộ  và Đảng bộ Trường  ngày càng vững mạnh.

 

 

 

 

 


Lời bình

Thêm Lời bình
Minh
Chúc mừng các bạn sinh viên đã trở thành Đảng Viên!


Các thông tin khác: