Kế hoạch phát động thi đua "Sáng tạo khởi nghiệp học đường 2020"

Căn cứ Kế hoạch số 01 KH/ĐHHB ngày 6/01/2020 về việc tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hòa Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2020. Đoàn Thanh niên trường Đại học Hòa Bình phát động phong trào thi đua "Sáng tạo, khởi nghiệp học đường năm 2020".


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: