Hướng dẫn di chuyển Nghĩa vụ Quân sự

Trường Đại học Hòa Bình thông báo về việc Hướng dẫn làm thủ tục di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với nam sinh viênChưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: