"Sinh viên Đại học Hòa Bình với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020

Nhằm thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, phát triển khả năng tư duy, nảy sinh ý tưởng kinh doanh và tăng cường tinh thần khởi nghiệp giúp sinh viên có kế hoạch, triển khai ý tưởng trong tương lai gần, làm tiền đề cho sự phát triển sau khi tốt nghiệp


  • Phát động từ ngày          :     17/7/2020 đến ngày  26/7/2020
  • Nhận bài                         :      27/7/2020 đến ngày 13/9/2020
  • Chấm bài                        :      14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
  • Chung kết và trao giải    :       29/9/2020

Thể lệ cuộc thi: Tải tại đây     Tải Kế hoạch tại đây

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: