Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo tuyển dụng và thư mời sinh viên thực tập

Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ vận hành, khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử.


Với mong muốn được hợp tác và hỗ trợ nhu cầu tìm kiếm việc làm và nơi thực tập của các bạn sinh viên, cũng như nhu cầu tuyển dụng của Trung tâm, chúng tôi trân trọng gửi tới Quý Ban Giám hiệu nhà trường thông tin tuyển dụng và Thư mời thực tập đối với các bạn sinh viên của Quý trường, cụ thể như sau:…

 

 

TT

 

Vị trí việc làm

Số lượng

Đơn vị

1

 

Thẩm tra, pháp chế

 

01

Phòng Thẩm định và pháp chế

2

 

Kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử

 

01

3

 

Quản trị và vận hành các hệ thống kỹ thuật.

 

01

Phòng Hạ tầng xác thực điện tử

4

 

Bảo đảm An toàn thông tin các hệ thống kỹ thuật.

 

01

5

 

Nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ.

 

01

Phòng Nghiên cứu và hợp tác quốc tế

6

 

Hợp tác quốc tế.

 

01

7

 

Thông tin, thống kê.

 

01

Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ

8

 

Kế hoạch – Tài chính.

 

01

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Thông tin chi tiết xem tại đây


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: