Khởi nghiệp 2019
Danh sách bài viết theo chuyên mục

Tuần Sinh hoạt Công dân đầu khóa Khóa 12 Đại học Hòa Bình năm học 2019 - 2020 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn Số: 2929/BGDĐT-GDCTHSSV về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.