Danh sách bài viết theo chuyên mục

Ngày đầu sinh viên trở lại trường: Thực hiện nghiêm công tác phòng dịch 

Ngày 18/5,tất cả sinh viên trở lại trường sau 3 tháng nghỉ phòng ngừa Covid-19. Ghi nhận thực tế cho thấy sinh viên rất hào hứng khi trở lại trường.

 

Thông báo về việc gia hạn thu - nộp học phí học kỳ II, năm học 2019 - 2020 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để tạo điều kiện cho người học trong việc thực hiện nghĩa vụ học phí. Gia hạn thời gian thu tiền học phí: Học phí học kỳ II năm học 2019-2020, được gia hạn thời gian nộp tiền cho đến hết ngày 30/6/2020.

 

Thông báo về việc tiếp tục dạy và học trực tuyến 

Trước những diến biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, đồng thời để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sinh viên khi trở lại Trường học tập. Nhà trường tiếp tục đào tạo trực tuyến thông qua phần mềm Trans đến hết ngày 18/5/2020.