Thông báo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn viên Du lịch nội địa và quốc tế  

Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch - là một trong những điều kiện cần để cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa cho những bạn học trái ngành. Nếu bạn tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học mà không đúng chuyên ngành hướng dẫn viên thì phải trải qua khóa học nghiệp...