GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VÀ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà B - Trường Đại học Hòa Bình - Số 8, Phố Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại:


    

    Với nhiệm vụ trọng tâm chính là tổ chức liên kết, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, ôn, thi để cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường.

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

   Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị đầu mối tổ chức liên kết, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, ôn, thi để cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài trường.

   Liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài theo sự phân công của Trường về các hoạt động đào tạo, thi để cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

    - Phối hợp với Phòng  Đào tạo lập kế hoạch các hoạt động đào tạo cụ thể của Trung tâm, tổ chức liên kết với các địa phương (thông qua các hoạt động liên kết) theo đúng quy định hiện hành.

    - Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức các đợt bồi dưỡng, ôn, thi, để cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo đúng quy định hiện hành.

    - Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị đảm bảo cơ sở vạt chất cho công tác đào tạo bồi dưỡng và các đợt thi để cấp chứng chỉ.

    - Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính đảm bảo việc thu chi đúng quy định.

    - Phối hợp với Khoa CNTT-ĐVTV, Khoa Ngoại ngữ xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn và ngân hàng câu hỏi đảm bảo nội dung và chất lượng theo quy định.

    - Phối hợp với Phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông tiến hành công tác tuyển sinh.

2. Hợp tác và đào tạo:

   Trung tâm đã liên kết với các địa phương, cơ sở giáo dục tại các tỉnh để tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và tiếng Anh như: Hà Giang, Điện Biên, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Nam,….

3. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu:

   Xây dựng thương hiệu uy tín trong chiến lược đào tạo của Nhà trường với sứ mệnh: Năng động, sáng tạo và luôn đi đầu trong công tác đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp; truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

   Muc tiêu: Đổi mới toàn diện các mặt hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh các hoạt động tuyển sinh, liên kết đào tạo với các địa phương, cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

4. Thành tựu đạt được:

   Tuy mới thành lập được trên 1 năm nhưng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã xây dựng được mạng lưới tuyển sinh, liên kết với nhiều đơn vị như: Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Trung cấp Y Dược Hà Nam, Trung tâm GDNN – GDTX Phú Thọ, Trung tâm GDTX tỉnh Yên Bái, Trung tâm GDTX Thanh Hóa, Trung tâm GDTX Hai Bà Trưng, Trung tâm GDNN – GDTX Đông Anh,…;kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác tuyển sinh, tham gia bồi dưỡng, ôn tập và tổ chức thi cấp chứng chỉ tại trường cũng như liên kết với các đơn vị tại các địa phương; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cho công tác thi nghiêm túc đúng quy định về phòng ôn, phòng thi, cán bộ coi thi, rà soát, đối chiếu hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi.

   Trong năm 2017, Trung tâm đã tổ chức 42 đợt thi cấp chứng chỉ Tin học  và 20 đợt thi cấp chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh, trong đó cấp 6.630 chứng chỉ Ứng dụng CNTT và 2065 chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh trình độ B, A2, B1.

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu