TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Thư viện trường Đại học Hòa Bình là giảng đường thứ hai của sinh viên, là nơi cung cấp nguồn thông tin có chọn lọc, đã và đang không ngừng đầu tư đổi mới, phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ đắc lực cho công cuộc đào tạo của Nhà trường


    Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại Hòa Bình có chức năng thu thập, lưu trữ, bảo quản, cung cấp, phổ biến thông tin khoa học phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; đồng thời hỗ trợ cán bộ, sinh viên và bạn đọc trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu