Chương trình tặng sách cho Thư viện

Sáng ngày 02 tháng 03 năm 2020, PGS.TS Khổng Doãn Điền và TS. Hồ Khánh Lâm thuộc Viện ngiên cứu khoa học đã gửi tặng Thư viện trường Đại học Hòa Bình 16 đầu sách.


    Trong số sách tặng có nhiều sách của PGS. TS Khổng Doãn Điền về cơ học, dao động…chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng. TS Hồ Khánh Lâm cũng dành tặng cho Thư viện nhiều đầu sách về Công nghệ thông tin giúp các bạn sinh viên ngành này có cơ hội tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực của mình.

    Tại buổi tặng sách, TS. Nguyễn Văn Ngữ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT bày tỏ lòng cảm ơn về sự quan tâm của các Thầy tại Viện Ngiên cứu khoa học khi đã gửi tặng sách cho Thư viện Nhà trường. TS. Nguyễn Văn Ngữ đề nghị lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo Thư viện làm tốt công tác bảo quản, tuyên truyền và khai thác giá trị của cuốn sách, giúp đội ngũ giảng viên, sinh viên và bạn đọc có thể tiếp cận.

 

TS. Nguyễn Văn ngữ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến

 

 

TS. Nguyễn Văn Hòa ,  Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo nhận sách từ TS. Hồ Khánh Lâm

 

 

PGS.TS. Khổng Doãn ĐIền phát biểu ý kiến

 

 

 

SL Mã Ngành Tên sách
2 CNTT.B.097.01-02 CNTT Mạng Petri: Nguyễn lý cơ bản, ứng dụng trong hóa học công nghiệp, hóa sinh / Hồ Khánh Lâm - Trần Trung - Giáo dục Việt Nam : Giáo dục Việt Nam, 2013 - xuất bản lần 1, tập 1-243
1 CNTT.B.098.01 CNTT Giáo trình Mạng máy tính / Hồ Khánh Lâm - Nguyễn Hoài Giang - Giáo dục Việt Nam : Giáo dục Việt Nam, 2013, tập 1 - 295
1 CNTT.B.099.01 CNTT Mạng hàng đợi và chuỗi Markov lý thuyết và ứng dụng / Hồ Khánh Lâm / Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Khoa học và Kỹ thuật : Khoa học và Kỹ thuật, 2015 - xuất bản lần 1, tập 1 - 275
1 CNTT.B.100.01 CNTT Mạng Petri Lý thuyết và ứng dụng / Hồ Khánh Lâm / Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Khoa học và Kỹ thuật : Khoa học và Kỹ thuật, 2015 - 267
2 CNTT.B.101.01-02 CNTT Giáo trình lập trình VHDL thiết kế hệ thống số trên FPGA / Hồ Khánh Lâm / Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Khoa học và Kỹ thuật : Khoa học và Kỹ thuật, 2015 - xuất bản lần 1, tập 1 - 412
1 CNTT.C.0075-01 CNTT Giáo trình kỹ thuật vi xử lý / Hồ Khánh Lâm / Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông - Bưu điện : Bưu điện, 2008 - xuất bản lần 1, tập 1 - 538
1 CNTT.C.0076-01 CNTT Giáo trình kỹ thuật vi xử lý tập 2 / Hồ Khánh Lâm / Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông - Bưu điện : Bưu điện, 2008 - xuất bản lần 1, tập 2 - 577
1 KTXD.B.0033-01 KTXD Tuyển tập bài tập và lời giải cơ học kỹ thuật Phần động lực học / Khổng Doãn Điền (chủ biên) - Nguyễn Duy Chinh - Vũ Xuân Trường.... / Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Khoa học và Kỹ thuật : Khoa học và Kỹ thuật, 2015 - xuất bản lần 1, tập 1 - 2015
1 KTXD.B.0034-01 KTXD Phương pháp số trong cơ học kỹ thuật / Khổng Doãn Điền (chủ biên) - Nguyễn Duy Chinh - Vũ Xuân Trường / Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Khoa học và Kỹ thuật : Khoa học và Kỹ thuật, 2014 - xuất bản lần 1, tập 1 - 280
1 KTXD.B.0035-01 KTXD Giáo trình cơ học ứng dụng 2 / Đặng Việt Cương (chủ biên) - Khổng Doãn Điền - Nguyễn Trọng Hùng.... / Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Giáo dục Việt Nam : Giáo dục Việt Nam, 2013 - xuất bản lần 1, tập 2 - 327
1 KTXD.B.0036-01 KTXD Giáo trình cơ học ứng dụng 1 / Đặng Việt Cương (chủ biên) - Khổng Doãn Điền - Nguyễn Trọng Hùng.... / 1 - Giáo dục Việt Nam : Giáo dục Việt Nam, 2013, tập 1 - 155
1 KTXD.B.0037-01 KTXD Giáo trình sức bền vật liệu / Đặng Việt Cương (chủ biên) - Khổng Doãn Điền- Nguyễn Văn Huyến / Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Giáo dục Việt Nam : Giáo dục Việt Nam, 2012 - xuất bản lần 1, tập 1 - 226
1 KTXD.B.0038-01 KTXD Giáo trình cơ học kỹ thuật / Khổng Doãn Điền (chủ biên) - Đặng Việt Cương - Vũ Xuân Trường / Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Giáo dục Việt Nam : Giáo dục Việt Nam, 2012 - xuất bản lần 1, tập 1 - 243
2 KTXD.C.0082-01-02 KTXD Giáo trình cơ học lý thuyết / Khổng Doãn Điền (chủ biên) - Nguyễn Thúc An - Nguyễn Đình Chiểu, 2007 - 246
1 KTXD.C.0139-01 KTXD Lý thuyết dao động / Khổng Doãn Điền - Nguyễn Thúc An - Nguyễn Đình Chiều / Trường ĐH Thủy Lợi - Nông nghiệp : Nông nghiệp, 2004 - xuất bản lần 1, tập 1 - 176
1 KTXD.C.0140-01 KTXD Bài tập cơ học lý thuyết / Khổng Doãn Điền - Nguyễn Thúc An - Nguyễn Đình Chiều / Trường ĐH Thủy Lợi - Xây dựng : Xây dựng, 2006 - xuất bản lần 1, tập 1 - 196

 

    Thư viện trường Đại học Hòa Bình đã trân trọng đón nhận các cuốn sách của các Thầy tặng và gửi tới thầy những lời chúc tốt đẹp nhất!

    Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc của Thư viện trường Đại học Hòa Bình!


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu