Chương trình tặng sách cho Thư viện 

Sáng ngày 02 tháng 03 năm 2020, PGS.TS Khổng Doãn Điền và TS. Hồ Khánh Lâm thuộc Viện ngiên cứu khoa học đã gửi tặng Thư viện trường Đại học Hòa Bình 16 đầu sách.

 

Danh sách những học liệu mới trong thư viện  

Các bạn có thể tra cứu những tài liệu sau đây trong thư viện của Trường.

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN  

Thư viện trường Đại học Hòa Bình là giảng đường thứ hai của sinh viên, là nơi cung cấp nguồn thông tin có chọn lọc, đã và đang không ngừng đầu tư đổi mới, phát triển để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ đắc lực cho công cuộc đào tạo của Nhà trường