Giới thiệu Phòng TVTS&TT


     Phòng Tư vấn tuyển sinh và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 457/QĐ-ĐHHB ngày 9 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình trên cơ sở tách bộ phận Tuyển sinh của Phòng Đào tạo.

     Do đặc thù công tác tuyển sinh có tính chất nhạy cảm đối với xã hội, đặc biệt trong những năm vừa qua công tác tuyển sinh đối với các trường đại học, cao đẳng nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao, đúng đắn và linh hoạt của Hội đồng quản trị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, trong năm 2017 công tác tuyển sinh hệ chính quy đạt trên 60% chỉ tiêu được giao. Số lượng sinh viên tuyển mới năm 2017 trên 500  sinh viên, nâng quy mô đào tạo hiện nay của Nhà trường đạt trên 1500 sinh viên chính quy. Nhà trường đã có website riêng về công tác tuyển sinh theo địa chỉ www.daihochoabinh.edu.vn

 

Phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông

Số 8, Phố Bùi Xuân Phái, Khu đô thị Mỹ đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 Website: www.daihochoabinh.edu.vn         Email: tuyensinh@daihochoabinh.edu.vn

https://www.facebook.com/TruongDaiHocHoaBinh

Hotline: 0243.787.1901 – 0981.969.288-0981.819.166


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu