Đội ngũ Cán bộ Phòng TVTS&TT


TT

Họ và tên

Chức danh

Học hàm, học vị

Liên hệ

1

   Nguyễn Thị Ngọc Vân

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

vanhbu@gmail.com

2

   Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

Kỹ sư

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu