Danh sách Phòng, Ban, Viện, Trung tâm


Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 21)

Email: phongtchcqt@daihochoabinh.edu.vn

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 20)

Email: phongkhtc@daihochoabinh.edu.vn

 

Phòng Đào tạo

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 22)

Email: phongdt@daihochoabinh.edu.vn

 

Bộ phận Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông (Phòng Đào tạo)

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: (024) 3 7871901

Email: tuyensinh@daihochoabinh.edu.vn

 

Phòng Quản lý Sinh viên & Tư vấn Việc làm

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C

Điện thoại: (024) 3 7871901

Email: phongctsv@daihochoabinh.edu.vn

 

Phòng Đảm bảo chất lượng & Thanh tra Giáo dục

Văn phòng: Tầng 3 Nhà A

Điện thoại:

Email: phongkddbcl@daihochoabinh.edu.vn

 

Viện Đào tạo sau Đại học

Văn phòng: Tầng 2 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 19)

Email: viensdh@daihochoabinh.edu.vn

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 3505 668

Email: trungtamnnth@daihochoabinh.edu.vn

 

Trung tâm Đào tạo liên tục

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 3505 668

Email: trungtamdtlt@daihochoabinh.edu.vn

 

Trung tâm Du lịch

Văn phòng: Tầng 1 Nhà B

Điện thoại: (024) 3 7871904 (máy lẻ 27)

Email: trungtamdl@daihochoabinh.edu.vn

 

Văn phòng đại diện phía Nam

Văn phòng: 14FL, HD Bank Tower, 25 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 6 659 5757

Email: vanphongphianam@daihochoabinh.edu.vn

 

Văn phòng đại diện miền Trung

Văn phòng: Số 30-32 Phan Đăng Lưu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng (Trường CĐ Phương Đông)

Điện thoại: 

Email: vanphongmientrung@daihochoabinh.edu.vn

 

Văn phòng đại diện Thanh Hóa

Văn phòng: Số 04 Nguyễn Tạo, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (023) 7 375 7680

Email: vanphongthanhhoa@daihochoabinh.edu.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu